Psihoanaliza

Utemeljitelj psihoanalize je Sigmund Freud, ki je svoje življenje posvetil raziskovanju nezavednega in iskanju znanstvenih poti kako nezavedne vsebine narediti zavedne. Je prva metoda psihoterapije iz katerih so se razvile številne veje drugih psihoterapevtskih pristopov. V ospredju psihoanalitične terapije je koncept nezavednega. Psihoanalitiki verjamejo, da v ozadju psihičnih težav ležijo konflikti in vzorci vedenja, ki se jih ne zavedamo. V psihoanalitičnem procesu se ne ukvarjamo neposredno z razreševanjem problematične simptomatike, temveč z ozaveščanjem življenjske situacije, ki je privedla do njenega nastanka. Kadar se vzroki ozavestijo in čustveno predelajo se odpravijo tudi simptomi. Zaradi predelave in analize posameznikovega življenja je ta proces dolgotrajen, saj je psihoanaliza usmerjena na osmišljanju celostne psihične dinamike in ne samo na en del, zato pa so spremembe trajne.

Psihoanalitična obravnava je usmerjena na prepoznavanje in razumevanje nezavednih pomenov in raziskovanju ponotranjenih vzorcev, ki vplivajo na aktualne vedenje in odločanje. Naš notranji svet se že od rojstva dalje gradi pod vplivom okolja in preko odnosov z bližnjimi osebami. Raziskovanje notranjega sveta je ključ za razumevanje kompleksnosti človeške duše.

Kako zgleda psihoanalitična terapija?

Psihoanaliza sledi vašemu ritmu, tako da se od vas nič ne zahteva in pogojuje, vaša motiviranost je naše vodilo. Svojo zgodbo delite v skladu z zaupanjem, ki ga čutite do terapevta. Na terapiji lahko sedite ali pa ležite na kavču. Običajno so srečanja 1 krat na teden na enak dan ob isti uri. Psihoanalitik vam predstavi različne tehnike, ki jih lahko zraven pripovedovanja pomembnih vsebin uporabite:

  • prosto asociiranje (pripovedujemo vse, kar nam pride na misel, tudi tisto, kar mislimo, da ni pomembno ali je nesmiselno)
  • delo z sanjami (interpretacija sanj- sanje niso le skupek slik temveč so jezik nezavednega, ki se ga v psihoanalizi naučimo prevajat)
  • odpori (ko se nam nekaj upira, tem pomembnejše je, da tega ne odrinemo in da o tem spregovorimo)
  • odnos ( čez čas se vezi med terapevtom in klientom ojačajo, takrat je lahko doživljanje in odnos do terapevta tudi sredstvo obravnave)